Pulka

Pulka to sport w którym psy zaprzężone są do pulki (niewielkie sanki) za pomocą sztywnego dyszla z pałąkiem. Maszer, połączony z psami specjalną liną, podąża za psami i pulką na nartach biegowych.

Regulamin:

Drużyna w Pulce składa się z zawodnika poruszającego się wyłącznie na nartach, który podłączony jest do sań tylu Pulka, ciągniętych przez psa lub psy w uprzęży.

Zawody mogą odbywać się w następujących klasach w przypadku, gdy zawody organizowane są przez uczestników wyścigu:
Pulka mężczyzn z jednym psem. (PM1)
Pulka kobiet z jednym psem. (PW1)
Pulka mężczyzn w grupie juniorów z jednym psem. (PMJ)
Pulka kobiet w grupie juniorów z jednym psem. (PWJ)
Pulka mężczyzn z jednym psem lub dwoma/trzema/czterema psami. (PM4)
Pulka kobiet z jednym psem lub dwoma/trzema/czterema psami. (PW4)
Pulka mężczyzn na średnim dystansie z jednym psem lub dwoma/trzema/czterema psami. (przynajmniej 1 pies, maksymalnie 4 psy). (MDPM)
Pulka kobiet na średnim dystansie z jednym psem lub dwoma/trzema/czterema psami. (przynajmniej 1 pies, maksymalnie 4 psy). (MDPW)

Zawodnik nie może uczestniczyć w zawodach w grupie seniorów i juniorów podczas tych samych wyścigów.

Sprzęt:


1. Wszystkie psy muszą mieć uprząż pojedynczą lub podwójną.


2. Sanie typu Pulka powinny być:

a) Połączone za pomocą jednego lub dwóch grubych trzonków do psa lub psów, które znajdują się najbliżej sani typu pulka lub zwykłych sani (tzw. Wheeldogs – psy o największej sile pociągowej), tak aby uniemożliwić potrącenie psów będących w uprzęży przez znajdujące się bezpośrednio za nimi sanie typu pulka lub zwykłe sanie;
b) Tak skonstruowane, aby zawodnicy nie stwarzali jakiegokolwiek ryzyka dla psa lub psów;
c) Tak zbudowanie, aby bezpiecznie mocować ładunek;

d) Wyposażone w hamulec ręczny w przypadku, gdy w drużynie znajdują się więcej niż dwa psy;
e) Wyposażone w linę zaprzęgową z amortyzatorem.
f) Maksymalny ładunek przypadający na:


– Jednego psa (1) powinien być równy wadze tego psa (zaokrąglony w górę do danego kilo) x 0.7. Waga sań typu Pulka jest zaokrąglona w górę do danego pół kilograma.


– Dwa psy (2) powienien być równy wadze brutto tych psów (zaokrąglony w górę do danego kilo) x 0.7. Waga sań typu Pulka jest zaokrąglona w górę do danego pół kilograma.


– Trzy psy (2) powienien być równy wadze brutto tych psów (zaokrąglony w górę do danego kilo) x 0.7. Waga sań typu Pulka jest zaokrąglona w górę do danego pół kilograma.


– Cztery psy (2) powienien być równy wadze brutto tych psów (zaokrąglony w górę do danego kilo) x 0.7. Waga sań typu Pulka jest zaokrąglona w górę do danego pół kilograma.

g) Słowo ładunek oznacza: sanie typu pulka, trzonki, uprząż lub uprzęże, liny oraz dodatkowe obciążenie.
f) Uczestnik osobiście dostarcza dodatkowe obciążenie.

g) Lina zaprzęgowa musi być podpięta do zawodnika za pomocą pasa biodrowego, którego szerokość wynosi minimum 7 cm na kręgosłupie). Pas powinien być wyposażony w karabinek, aby umożliwić odłączenie go od liny lub w zatrzask typu panic snap.
h) Należy używać wyłącznie nart biegowych bez stalowych krawędzi lub ostrych końców, które nie stanowią zagrożenia dla psa lub psów.
i) Sprzęt może być kontrolowany przez organizatorów zawodów przed rozpoczęciem wyścigu, jak również waga sani typu pulka może być sprawdzana po zakończeniu wyścigu.
j) Wszyscy zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za dopilnowanie, aby ich sprzęt spełniał wymagania niniejszego regulaminu.