Rollpulka

Rollpulka to sport w którym psy zaprzężone są do rollpulki (pulka na kółkach) za pomocą sztywnego dyszla z pałąkiem. Maszer, połączony z psami specjalną liną, podąża za psami i pulką biegnąc.

Regulamin:

Drużyna w Rollpulce składa się z zawodnika biegnącego, który podłączony jest do Rollpulki, ciągniętej przez psa lub psy w uprzęży.

Zawody mogą odbywać się w następujących klasach w przypadku, gdy zawody organizowane są przez uczestników wyścigu:

Rollpulka mężczyzn z jednym psem. (RPM1)
Rollpulka kobiet z jednym psem. (RPW1)
Rollpulka mężczyzn w grupie juniorów z jednym psem. (RPMJ)
Rollpulka kobiet w grupie juniorów z jednym psem. (RPWJ)
Rollpulka mężczyzn z jednym psem lub dwoma/trzema/czterema psami. (RPM4)
Rollpulka kobiet z jednym psem lub dwoma/trzema/czterema psami. (RPW4)
Rollpulka mężczyzn na średnim dystansie z jednym psem lub dwoma/trzema/czterema psami. (przynajmniej 1 pies, maksymalnie 4 psy). (MDRPM)
Rollpulka kobiet na średnim dystansie z jednym psem lub dwoma/trzema/czterema psami. (przynajmniej 1 pies, maksymalnie 4 psy). (MDRPW) Zawodnik nie może uczestniczyć w zawodach w grupie seniorów i juniorów podczas tych samych wyścigów.

Sprzęt:
1. Wszystkie psy muszą mieć uprząż pojedynczą lub podwójną.
2. Rollpulka powinny być:

a) Połączone za pomocą jednego lub dwóch grubych trzonków do psa lub psów, które znajdują się najbliżej sani typu pulka lub zwykłych sani (tzw. Wheeldogs – psy o największej sile pociągowej), tak aby uniemożliwić potrącenie psów będących w uprzęży przez znajdujące się bezpośrednio za nimi wózek typu rollpulka;

b) Tak skonstruowane, aby zawodnicy nie stwarzali jakiegokolwiek ryzyka dla psa lub psów;


c) Tak zbudowanie, aby bezpiecznie mocować ładunek;

d) Wyposażone w hamulec ręczny w przypadku, gdy w drużynie znajdują się więcej niż dwa psy;


e) Wyposażone w linę zaprzęgową z amortyzatorem.

f) Maksymalny ładunek przypadający na:


– Jednego psa (1) powinien być równy wadze tego psa (zaokrąglony w górę do danego kilo) x 0.7. Waga wózka typu Rollpulka jest zaokrąglona w górę do danego pół kilograma.


– Dwa psy (2) powienien być równy wadze brutto tych psów (zaokrąglony w górę do danego kilo) x 0.7. Waga wózka typu Rollpulka jest zaokrąglona w górę do danego pół kilograma.


– Trzy psy (2) powienien być równy wadze brutto tych psów (zaokrąglony w górę do danego kilo) x 0.7. Waga wózka typu Rollpulka jest zaokrąglona w górę do danego pół kilograma.


– Cztery psy (2) powienien być równy wadze brutto tych psów (zaokrąglony w górę do danego kilo) x 0.7. Waga wózka typu Rollpulka jest zaokrąglona w górę do danego pół kilograma.

g) Słowo ładunek oznacza: rollpulke, trzonki, uprząż lub uprzęże, liny oraz dodatkowe obciążenie.

f) Uczestnik osobiście dostarcza dodatkowe obciążenie.

g) Lina zaprzęgowa musi być podpięta do zawodnika za pomocą pasa biodrowego, którego szerokość wynosi minimum 7 cm na kręgosłupie). Pas powinien być wyposażony w karabinek, aby umożliwić odłączenie go od liny lub w zatrzask typu panic snap.

h) Sprzęt może być kontrolowany przez organizatorów zawodów przed rozpoczęciem wyścigu, jak również waga rollpulki może być sprawdzana po zakończeniu wyścigu.

i) Wszyscy zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za dopilnowanie, aby ich sprzęt spełniał wymagania niniejszego regulaminu.