Taniec z psem

Angielska nazwa tego sportu brzmi: Musical Canine Freestyle

Oglądanie tego widowiska sprawia wrażenie wspólnego tańca psa i jego pana. W rzeczywistości jest jednak połączeniem różnych sztuczek, które pies wykonuje w rytm muzyki, z pamięci lub według znaków właściciela.

Wyróżnia się dwa typy następujące typy tańca z psem:

Heelwork to music to wykonywanie różnych figur przez psa przy nodze właściciela w rytm odpowiednio dobranej muzyki.
Freestyle daje dużo większą swobodę zaprezentowania pomysłowości oraz umiejętności. Pies może wykonywać dowolne figury, łącznie z tymi, które wykonuje daleko od przewodnika.

Program, któremu towarzyszy odpowiednio dobrana do układu muzyka, oceniany jest podobnie jak np. łyżwiarstwo figurowe. Są figury obowiązkowe, a każdemu trikowi przyznaje się odpowiednią ilość punktów. Ponadto oceniana jest spójność układu, posłuszeństwo psa oraz ogólna widowiskowość.

Zawody odbywają się w kilku kategoriach:

indywidualnej – jeden pies, jeden przewodnik
duet – dwa psy, dwóch przewodników
zespołowej – trzech lub więcej przewodników z psami
podwójnej – jeden przewodnik z dwoma psami

Zabronione jest zachęcanie psa do wykonywania figur za pomocą smakołyków czy zabawek. Układ powinien trwać od 3 do 6 minut.

źródło:

http://www.psiesztuczki.pl/sport/dancing/